Frank, F., & Frank, J. (2019). Podpora informatického myšlení s využitím Lego robotů. Matematika–Fyzika–Informatika, 28(1), 74–80. Získáno z https://mfi.upol.cz/index.php/mfi/article/view/444