Klátil, M., & Jezbera, D. (2019). Rentgenové záření ve škole i mimo školu 1. Matematika–Fyzika–Informatika, 28(2), 115–126. Získáno z https://mfi.upol.cz/index.php/mfi/article/view/449