Kodejška, Čeněk. (2019). Náhrada Ruhmkorffova induktoru zdroji vysokého napětí. Matematika–Fyzika–Informatika, 28(3), 201–206. Získáno z https://mfi.upol.cz/index.php/mfi/article/view/459