Klátil, M., & Jezbera, D. (2019). Rentgenové záření ve škole i mimo školu 2. Matematika–Fyzika–Informatika, 28(3), 207–214. Získáno z https://mfi.upol.cz/index.php/mfi/article/view/460