Spíchal, L. (2019). Rozklad zlomků na zlomky kmenné pomocí Geogebry a softwaru SAS/STAT. Matematika–Fyzika–Informatika, 28(3), 215–228. Získáno z https://mfi.upol.cz/index.php/mfi/article/view/461