Černý, M. (2013). Počítačové simulace a modelování ve výuce fyziky v programu Algodoo. Matematika–Fyzika–Informatika, 22(3), 216–223. Získáno z https://mfi.upol.cz/index.php/mfi/article/view/47