MFI, E. (2019). Úlohy domácí části školního kola 61. ročníku FO (kategorie A–G). Matematika–Fyzika–Informatika, 28(4), P14–P38. Získáno z https://mfi.upol.cz/index.php/mfi/article/view/476