Riemel, T., & Švrček, J. (2020). Polynomicko-exponenciální diofantovské rovnice. Matematika–Fyzika–Informatika, 29(1), 1–6. Získáno z https://mfi.upol.cz/index.php/mfi/article/view/479