MFI, E. (2020). Úlohy domácí části školního kola 62. ročníku FO (kategorie A–G). Matematika–Fyzika–Informatika, 29(4), P03–P26. Získáno z https://mfi.upol.cz/index.php/mfi/article/view/522