Riemel, T. (2021). O exponenciálních diofantovských rovnicích. Matematika–Fyzika–Informatika, 30(2), 81–90. Získáno z https://mfi.upol.cz/index.php/mfi/article/view/533