Wegenkittlová, P., & Vochozka, V. (2021). Fyzikální klasifikace pohybu Ozobotem. Matematika–Fyzika–Informatika, 30(3), 206–219. Získáno z https://mfi.upol.cz/index.php/mfi/article/view/554