Zhouf, J. (2021). Tři speciální body ležící na jedné přímce II. Matematika–Fyzika–Informatika, 30(4), 261–271. Získáno z https://mfi.upol.cz/index.php/mfi/article/view/560