Hejnová, E. (2021). Úlohy rozvíjející dovednost identifikace a kontroly proměnných. Matematika–Fyzika–Informatika, 30(4), 287–298. Získáno z https://mfi.upol.cz/index.php/mfi/article/view/563