Calábek, P. (2022). Mnohočleny v matematických soutěžích. Matematika–Fyzika–Informatika, 31(01), 21–30. Získáno z https://mfi.upol.cz/index.php/mfi/article/view/576