Zhouf, J. (2022). Tři speciální body ležící na jedné přímce III. Matematika–Fyzika–Informatika, 31(2), 106–114. Získáno z https://mfi.upol.cz/index.php/mfi/article/view/610