Kodejška, Čeněk, Raichová, A., Berný, J., & Kozák, L. (2013). Fyzikální experimenty se zvukovou kartou PC. Matematika–Fyzika–Informatika, 22(4), 264–271. Získáno z https://mfi.upol.cz/index.php/mfi/article/view/62