Šmahel, J. (2022). Výuka fyziky s využitím žákovských mentorů. Matematika–Fyzika–Informatika, 31(3), 201–206. Získáno z https://mfi.upol.cz/index.php/mfi/article/view/649