Šlégrová, L., & Šlégr, J. (2022). Několik poznámek k učivu o Sluneční soustavě. Matematika–Fyzika–Informatika, 31(4), 279–288. Získáno z https://mfi.upol.cz/index.php/mfi/article/view/676