MFI, E. (2022). Úlohy domácí části školního kola 64. ročníku FO (kategorie A–G). Matematika–Fyzika–Informatika, 31(4), P1–P25. Získáno z https://mfi.upol.cz/index.php/mfi/article/view/684