Gergelitsová, Šárka, & Holan, T. (2023). Konstrukce bez pouček. Matematika–Fyzika–Informatika, 32(1), 21–29. Získáno z https://mfi.upol.cz/index.php/mfi/article/view/703