Juklová, L., & Švrček, J. (2023). O jisté netriviální množině bodů v rovině. Matematika–Fyzika–Informatika, 32(1), 29–33. Získáno z https://mfi.upol.cz/index.php/mfi/article/view/704