Kos, J., & Křížová, M. (2023). Napětí naprázdno fotovoltaického článku v závislosti na intenzitě ozáření. Matematika–Fyzika–Informatika, 32(1), 38–47. Získáno z https://mfi.upol.cz/index.php/mfi/article/view/706