Hubeňák, J., & Hubeňák, jr., J. (2023). Měříme rychlost zvuku v kovech, v plynech i v kapalinách. Matematika–Fyzika–Informatika, 32(1), 56–65. Získáno z https://mfi.upol.cz/index.php/mfi/article/view/708