Lepil, O. (2023). K vývoji fyzikálního vzdělávání na gymnáziu (1933–1983). Matematika–Fyzika–Informatika, 32(2), 117‒130. Získáno z https://mfi.upol.cz/index.php/mfi/article/view/725