Zhouf, J. (2023). Tři speciální body ležící na jedné přímce V. Matematika–Fyzika–Informatika, 32(3), 184–194. Získáno z https://mfi.upol.cz/index.php/mfi/article/view/748