MFI, E. (2013). Moduly jako prostředek inovace v integraci výuky moderní fyziky a chemie. Matematika–Fyzika–Informatika, 22(4), 320. Získáno z https://mfi.upol.cz/index.php/mfi/article/view/75