MFI, E. (2023). Úlohy domácí části školního kola 65. ročníku FO (kategorie A–G). Matematika–Fyzika–Informatika, 32(4), P01–P26. Získáno z https://mfi.upol.cz/index.php/mfi/article/view/780