Erhart, J., Rusin, L., & Hána, P. (2013). Měříme součinitel tepelné vodivosti kovů. Matematika–Fyzika–Informatika, 22(5), 355–361. Získáno z https://mfi.upol.cz/index.php/mfi/article/view/89