Odvárko, Oldřich, a Jarmila Robová. 2015. „Čtyřúhelníky Pod Mikroskopem". Matematika–Fyzika–Informatika 24 (5):321–330. https://mfi.upol.cz/index.php/mfi/article/view/229.