Kodejška, Čeněk, a Giorgio De Nunzio. 2016. „Tři netradiční oscilátory – Konstruktivistický přístup K výuce Fyziky". Matematika–Fyzika–Informatika 25 (1):49–58. https://mfi.upol.cz/index.php/mfi/article/view/248.