MFI, Editor. 2016. „Úlohy domácí části školního Kola 58. Ročníku FO (kategorie E–G)". Matematika–Fyzika–Informatika 25 (4):P24–P32. https://mfi.upol.cz/index.php/mfi/article/view/292.