Břízová, Leontýna, Michaela Křížová, a Jan Šlégr. 2017. „Jednoduché pomůcky Pro výuku vlnění". Matematika–Fyzika–Informatika 26 (3):215–219. https://mfi.upol.cz/index.php/mfi/article/view/341.