MFI, Editor. 2017. „Úlohy domácí části školního Kola 59. Ročníku FO (kategorie A–G)". Matematika–Fyzika–Informatika 26 (5):P3–P25. https://mfi.upol.cz/index.php/mfi/article/view/376.