Kodejška, Čeněk, Jan Říha, a Salvatore Ganci. 2018. „Experimentální ověření rovnováhy atmosférického Tlaku a hydrostatického Tlaku Ve válci". Matematika–Fyzika–Informatika 27 (2):99–109. https://mfi.upol.cz/index.php/mfi/article/view/391.