Spíchal, Luděk. 2019. „Rozklad Zlomků Na Zlomky Kmenné Pomocí Geogebry a Softwaru SAS/STAT". Matematika–Fyzika–Informatika 28 (3):215–228. https://mfi.upol.cz/index.php/mfi/article/view/461.