MFI, Editor. 2019. „Úlohy domácí části školního Kola 61. Ročníku FO (kategorie A–G)". Matematika–Fyzika–Informatika 28 (4):P14–P38. https://mfi.upol.cz/index.php/mfi/article/view/476.