MFI, Editor. 2020. „Úlohy domácí části školního Kola 62. Ročníku FO (kategorie A–G)". Matematika–Fyzika–Informatika 29 (4):P03–P26. https://mfi.upol.cz/index.php/mfi/article/view/522.