MFI, Editor. 2022. „Úlohy domácí části školního Kola 64. Ročníku FO (kategorie A–G)". Matematika–Fyzika–Informatika 31 (4):P1–P25. https://mfi.upol.cz/index.php/mfi/article/view/684.