Kos, Jiří, a Michaela Křížová. 2023. „Napětí naprázdno fotovoltaického článku V závislosti Na Intenzitě ozáření". Matematika–Fyzika–Informatika 32 (1):38–47. https://mfi.upol.cz/index.php/mfi/article/view/706.