MFI, Editor. (2023) 2023. „První ročník Ceny Martina Černohorského". Matematika–Fyzika–Informatika 32 (4):319–320. https://mfi.upol.cz/index.php/mfi/article/view/778.