MFI, Editor. 2023. „Úlohy domácí části školního Kola 65. Ročníku FO (kategorie A–G)". Matematika–Fyzika–Informatika 32 (4):P01–P26. https://mfi.upol.cz/index.php/mfi/article/view/780.