Erhart, Jiří, Luboš Rusin, a Petr Hána. 2013. „Měříme součinitel Tepelné Vodivosti Kovů". Matematika–Fyzika–Informatika 22 (5):355–361. https://mfi.upol.cz/index.php/mfi/article/view/89.