Riemel, T. a Švrček, J. (2020) „Polynomicko-exponenciální diofantovské rovnice", Matematika–Fyzika–Informatika, 29(1), s. 1–6. Dostupné z: https://mfi.upol.cz/index.php/mfi/article/view/479 (Viděno: 1 říjen 2023).