Riemel, T. (2021) „O exponenciálních diofantovských rovnicích", Matematika–Fyzika–Informatika, 30(2), s. 81–90. Dostupné z: https://mfi.upol.cz/index.php/mfi/article/view/533 (Viděno: 19 červen 2024).