Kos, J. a Křížová, M. (2023) „Napětí naprázdno fotovoltaického článku v závislosti na intenzitě ozáření", Matematika–Fyzika–Informatika, 32(1), s. 38–47. Dostupné z: https://mfi.upol.cz/index.php/mfi/article/view/706 (Viděno: 24 červen 2024).