[1]
F. Jáchim, „Princip, který poskytl ucelený pohled na paprskovou optiku (K 350. výročí úmrtí Pierra de Fermat)", MFI, roč. 24, č. 5, s. 397–400, lis. 2015.