[1]
Čeněk Kodejška a G. De Nunzio, „Tři netradiční oscilátory – konstruktivistický přístup k výuce fyziky", MFI, roč. 25, č. 1, s. 49–58, led. 2016.