[1]
V. Bednář, J. Tesař, a V. Vochozka, „Měření hladiny intenzity zvuku ve školním prostředí", MFI, roč. 25, č. 5, s. 356–362, lis. 2016.