[1]
P. Adámek a V. Barabáš, „Jednoduchý průmyslový manipulátor", MFI, roč. 26, č. 1, s. 35–43, led. 2017.