[1]
M. Klátil a D. Jezbera, „Rentgenové záření ve škole i mimo školu 2", MFI, roč. 28, č. 3, s. 207–214, srp. 2019.